Generation Change Award Given to Inspiring Ukrainian Women
13/11/2022