MAAK KENNIS MET DE VIJF CHANGEMAKERS DIE WORDEN BELOOND MET EEN MTV EMA 2019 GENERATION CHANGE AWARD


Did you know that 61% of young people believe it's their generation's responsibility to fix the problems they've inherited?

The "2019 MTV EMA Generation Change Award" elevates and empowers fearless, original activists and youth leaders who are changing the world through music, storytelling and innovation. Five changemakers from across the globe were selected for the award, which will be presented by the amazing Sway Calloway during the live red carpet pre-show at the FIBES Conference & Exhibition Centre in Seville!

These five changemakers from around the world are combatting issues like climate change, LGBTQIA+ rights, economic inequality and racial injustice. Learn more about each of this year's honorees below!

Alfredo "Danger" Martinez – 33 years old, Mexico – Danger is a rap activist who uses hip hop to empower youth in marginalized communities and inspire social transformation in Mexico. He spearheads workshops, school programs and events to equip young people with the ability to tell their stories and spread good through rap.

Shiden Tekle – 20 year old, UK – Shiden and his friends recreated famous movie and TV posters with all black actors and posted them around South London and social media. Created under the organization Legally Black UK, these striking visual displays gained global media attention and shed light on the lack of black British characters in entertainment and the issues of racial misrepresentation in media.

Lisa Ranran Hu – 20 years old, China – Lisa wrote, directed and produced an original feature film Escape that powerfully portrayed a young woman's experiences of being transgender in China, which incited public discussion about the country's stance on LGBTQIA+ issues.

Kelvin Doe – 22 years old, Sierra Leone – A self-taught engineer, entrepreneur and founder of the Kelvin Doe Foundation, Kelvin empowers young people in Africa to design innovative solutions to tackle the most critical problems in under-developed communities. At age 11, he used trash in his hometown for spare parts to build batteries, generators and transmitters to power his local community and built his own radio station, which he used to broadcast news and play music under the nickname, DJ Focus.

Jamie Margolin – 17 years old, USA – A powerful force of the youth climate movement, Jamie co-launched an international climate justice organization Zero Hour that led the 2018 "Youth Climate Marches" in Washington, DC and 25 cities around the world. Since then, Jamie and Zero Hour have organized revolutionary educational campaigns, youth voting initiatives, strikes, summits and climate action speaking tours.

Hear more from these five inspiring leaders by tuning in the red carpet show and the '2019 MTV EMAs' airing live from FIBES Conference & Exhibition Centre of Seville, Spain on Sunday, November 3rd at 9:00pm CET and follow @MTVEMA on social media for more exciting updates!

Wist je dat 61% van de jongerengeneratie gelooft dat het hun verantwoordelijkheid is om de problemen die ze hebben geërfd op te lossen?

De ‘MTV EMA Generation Change Award 2019’ bekrachtigt de onbevreesde changemakers en jeugdleiders die de wereld veranderen door het maken van muziek, het vertellen van verhalen en met hun innovatieve ideeën. Vijf Changemakers van over de hele wereld zijn geselecteerd voor de prijs, die door de geweldige Sway Colloway zal worden gepresenteerd tijdens de live rode loper pre-show in het FIBES Conference Exhibition Center in Sevilla!

Deze vijf Changemakers van over de hele wereld bestrijden kwesties als klimaatverandering, LGBTQIA+ rechten, economische ongelijkheid en racistische onrechtvaardigheid. Lees hieronder meer over de vijf changemakers van dit jaar!

Alfredo 'Danger' Martinez – 33 jaar – Mexico
De 33-jarige Alfredo 'Danger' Martinez is een rapactivist die hiphop gebruikt om jongeren in achtergestelde gemeenschappen kracht te geven en sociale transformatie in Mexico te inspireren. Hij geeft leiding aan workshops, schoolprogramma's en evenementen om jongeren de mogelijkheid te geven hun verhalen te vertellen en zich goed te verspreiden via rap.
 
Shiden Tekle – 20 jaar – UK
Shiden en zijn vrienden hebben beroemde film- en tv posters nagemaakt met alleen maar zwarte acteurs en hebben die vervolgens door heel Zuid-Londen geplakt en over social media verspreidt. Deze opvallende posters, gecreëerd onder de organisatie Legally Black UK, kregen wereldwijde media-aandacht en werpen een licht op het gebrek aan zwarte Britse acteurs in de entertainment en de racistische misvertegenwoordiging in de media.
 
Lisa Ranran Hu – 20 jaar – China
Lisa schreef, regisseerde en produceerde de speelfilm Escape waarin de ervaringen van een jonge transgender-vrouw in China krachtig word verbeeld. Dit gaf aanleiding tot een publieke discussie over het standpunt van het land over LGBTQIA+ -kwesties.
 
Kelvin Doe – 22 jaar – Sierra Leone
Als self-taught ingenieur, ondernemer en oprichter van de Kelvin Doe Foundation zorgt Kelvin ervoor dat jonge mensen in Afrika de kans krijgen om innovatieve oplossingen te ontwerpen om de meest kritieke problemen in onderontwikkelde gemeenschappen aan te pakken. Op 11-jarige leeftijd gebruikte hij afval in zijn woonplaats om batterijen, generatoren en zenders te bouwen om zijn lokale gemeenschap van stroom te voorzien. Ook bouwde hij zijn eigen radiostation die hij gebruikte om nieuws en muziek uit te zenden onder de naam DJ Focus.
 
Jamie Margolin – 17 jaar – USA
Jamie is een krachtig onderdeel van de jeugdklimaatbeweging en heeft samen met Zero Hour een internationale organisatie voor klimaatrechtvaardigheid gelanceerd die de jeugdklimaatmars in 2018 in Washington en nog 25 andere steden over de hele wereld leidde. Sindsdien hebben Jamie en Zero Hour educatieve campagnes, steminitiatieven voor jongeren, stakingen en topconferenties over klimaatactie georganiseerd.

Blijf op de hoogte over deze vijf inspirerende leiders door naar de rode loper en de MTV EMA 2019 show live vanuit het FIBES Conference & Exhibition Centre van Sevilla op 3 november om 21:00 te kijken en volg @mtvema op social media voor meer exciting updates!