Generation Change Award Given to Inspiring Ukrainian Women
13.11.2022